PCC od zakupu gruntu, działki rolnej i budowlanej

Strona główna

Podatek od czynności cywilnoprawnych jest podatkiem, który właściwie dotyczy każdego z nas: zarówno osób fizycznych, które kupują mieszkanie lub samochód, jak i przedsiębiorców nabywających nieruchomości gruntowe.


Z zasady to, co opodatkowane zostało podatkiem od towarów i usług (VAT),

nie podlega opodatkowaniu od czynności cywilnoprawnych.


Znaczącym podatnikiem podatku PCC są np. firmy deweloperskie, firmy logistyczne lub firmy produkcyjne, których jednym z podstawowych składników majątku są grunty nabywane do celów budowlanych działki / grunty inwestycyjne. Stawka podatku PCC od zakupu gruntu wynosi 2% wartości rynkowej, co w przypadku zakupu działki za cenę 5.000.000 zł, powoduje powstanie zobowiązania w podatku PCC w kwocie 100.000 zł. Podatek ten płacony jest przez nabywcę gruntu.

Architect developer point at construction siteJednak nie zawsze trzeba płacić PCC od zakupu działki budowlanej / gruntu inwestycyjnego. Istnieją przesłanki mówiące o tym, że przy pewnej kombinacji parametrów kupowanego gruntu podatku nie trzeba uiszczać – jednak poza podpieraniem się przepisami ustawy o PCC dotyczącymi zwolnień w podatku, trzeba również niejednokrotnie posiłkować się przepisami prawa budowlanego, podatków lokalnych, ewidencją gruntów, czasami planem zagospodarowania przestrzennego i oględzinami gruntu. Pomocne staje się orzecznictwo podatkowe, wydane wyroki sądów administracyjnych i uzyskane interpretacje z Ministerstwa Finansów. W określonych przypadkach ważne jest ponadto, jakie inne grunty posiada podatnik w momencie zakupu tego właściwego. I chyba najistotniejsza kwestia – otóż bardzo często sprawie odzyskania podatku PCC pomaga (a na pewno skraca czas postępowania) uzyskanie kluczowych dla sprawy zaświadczeń z lokalnych urzędów, takich jak ewidencja gruntów, ewidencja podatków lokalnych, ewidencja działalności gospodarczej.

W sprawach odzyskania nienależnie zapłaconego podatku PCC od zakupu gruntu kluczowym czynnikiem jest doświadczenie w tego typu sprawach, a także profesjonalne relacje z organami skarbowymi i wiedza o tym, jak do sprawy podejść, aby całe postępowanie było w 100% bezpieczne dla podatnika.

Jeśli nie jesteś pewien, czy pobrany przez notariusza podatek PCC od zakupu gruntu rzeczywiście powinien być przez Ciebie zapłacony, skontaktuj się z nami, a jeśli zaistnieją stosowne okoliczności, pomożemy Ci odzyskać Twój podatek.